راهنمای استفاده از اسکریپت


اسکریپت کدگذار 2 یکی دیگر از قویترین ابزار این سایت میباشد که از طریق رمز وارد شده اطلاعات را کدگذاری میکند در این صورت هیچ کس غیر شما توانایی دیکد کردن را ندارد این اسکریپت امنیت بسیار بسیار بسیار زیادی را برای شما فراهم میکند

متن خود را وارد کنید و رمز مورد نظر جهت قفل کردن متن وارد کنید و در انتها برروی دکمه موجود کلیک کنید در صورت اینکه عمل بالعکس را میخواهید انجام دهید رمز انتخاب شده را وارد و سپس دوباره برروی همان دکمه کلیک کنید


راهنمای استفاده از اسکریپت
ثبت دیدگاه