راهنمای استفاده از اسکریپت


اسکریپت کدگذار 1 یکی از قویترین ابزار این سایت میباشد که از طریق رمز وارد شده اطلاعات را کدگذاری میکند در این صورت هیچ کس غیر شما توانایی دیکد کردن را ندارد این اسکریپت امنیت بسیار بسیار بسیار زیادی را برای شما فراهم میکند

متن خود را وارد کنید و رمز مورد نظر جهت قفل کردن متن وارد کنید و در انتها برروی گزینه کد شدن کلیک کنید در صورت اینکه عمل بالعکس را میخواهید انجام دهید رمز انتخاب شده را وارد و سپس برروی گزینه باز کردن کد متن کلیک کنید

توجه داشته باشین این اسکریپت تنها متون انگلیسی را کد میکند البته این اسکریپت در اپدیت های اینده امکان کد کردن متون فارسی را نیز پیدا میکندرمزنگار 1

رمز را وارد کنید:


ثبت دیدگاه