راهنمای استفاده از اسکریپت


ابتدا متن خود را وارد کنید سپس برروی تدیل به عدد کلیک کنید اکنون متون شما به صورت اعداد نمایش داده میشوند برای تبدیل اعداد به حرف ان هارا در فیلد دوم وارد کنید و سپس برروی گزینه تبدیل به حرف کلیک کنیدمبدل حروف به اعداد | کدگذار حروفثبت دیدگاه